Creaties van de Hemel

Opdracht 2

Reizen door Byzantium

Byzantium wordt vaak als een geheel gezien, maar binnen dit rijk en haar kunst bestaan nog zeer veel verschillen. Wij nemen jullie mee door Byzantium op een reis, waar de verschillen door verschillende regio’s aan bod zullen komen. Alle regio’s vinden hun invloeden weer uit andere tijden en regio’s en dat zeker opvallen.

Onze tentoonstelling zal jullie een beeld geven van enerzijds de eenheid die er heerste binnen de kunst van Byzantium, en anderzijds de verschillen die nog te zien zijn tussen de verschillende regio’s en de kenmerken per regio. Binnen de collectie worden vier regio’s besproken.

–      Het bekende Constantinopel met strakke compositie en frontaliteit

–      Bulgarije waar een voorkeur voor simpel heerste, groot en onderscheidende eigenschappen, gebaseerd op oude Griekenland en Rome. Deze hebben veel invloed gehad op de kunst in Bulgarije. En de teksten waren in het Grieks geschreven en niet in de taal van Bulgarije zelf.

–      Georgië: Invloed uit Perzië, invloed vanuit Jeruzalem door de pelgrimstochten. Heeft niet meegedaan aan beeldenstorm.

–      Cyprus: waar kleuren als rood en goud domineerden.

 

We wensen u een fijne reis!

 

Fenna, Anna, Luisa
Werkgroep 04